Logo
fatburn - ลดน้ำหนัก

FAT BURN OFF CHALLENGE

FAT BURN OFF CHALLENGE

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดน้ำหนัก
เพื่อสุขภาพที่ดี และหุ่น Fit & Firm

ลดน้ำหนัก - fatburn - แข่งลดน้ำหนัก

โดยมีรางวัลเงินสดรวม 35,000 บาท
– รางวัลที่ 1 : 20,000 บาท
– รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท
– รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 23 ธันวาคม 2561
การสมัคร
– สมัครได้ทาง
Facebook : phuengluang.s,
Line@ : @phuengluang
Line@ : @phl.herbs
– สามารถขอรับใบสมัครหรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ รพ.กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย 7, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม วันที่ 14 ธค. – 23 ธค.2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 am – 15.00 pm.
– พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนในการสมัคร และรูปถ่าย จำนวน 2 ใบ รวมทั้งชำระค่าสมัคร 1,180 บาท ต่อ 1 ท่าน (**ผู้สมัครจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมทต้า จำนวน 4 กล่อง มูลค่า 2,360 บาท)

ค่าสมัคร
– รอบพิเศษ วันนี้ – 20 กย. 2561 : 1,000 บาท
– รอบปกติ วันที่ 21 กย. – 23 ธค. 2561 : 1,180 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร
– ไม่กำหนดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายในวันที่สมัคร
– ไม่มีโรคประจำตัว
– ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร 1,180 บาท สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมทต้า จำนวน 4 กล่อง มูลค่า 2,360 บาท
– ผู้สมัครจะต้องถ่ายรุป ณ วันที่ชั่งน้ำหนัก

ขอรับใบสมัคร

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน
1 ระยะเวลาในการเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ( 2 เดือน )

2 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมารายงานตัวที่พื้นที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อวัดน้ำหนักและปริมาณไขมัน ประมาณวันที่ 14 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

2.1. วันที่วัดผลประมาณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 (สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกที)

3 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมาตามเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณไขมัน

4 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้ทางเราบันทึกภาพ และใช้รูปถ่ายของท่านในการนำเสนอต่อสื่อสาธารณะ โดยถือว่าภาพดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดกิจกรรม

5 เกณฑ์น้ำหนักเบื้องต้นที่จะสามารถผ่านเข้าเป็นผู้ชนะเลิศได้ จะต้องลดน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัมขึ้นไป

6 หากผู้แข่งขันไม่มารายงานรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8 คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

เกณฑ์ในการตัดสินใจ
1 โดยผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุด (ขั้นต่ำ 3 กิโลกรัมขึ้นไป)
1.1 กรณีที่น้ำหนักเท่ากัน จะมาดูผลที่ปริมาณการวัดปริมาณไขมัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox
หรือโทร 02 510 2957, 02 943 8457, 02 943 8254
Line@ :  @phuengluang 
Line@ :  @phl.herbs 


Add Friend
Add Line Friend : @phuengluang

 

Phuengluang Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ พริกไทยตราผึ้งหลวง