Logo
NKN_0438
NKN_0438

Description

งาขาว (White Sesame Seed)

ก่อนนำไปประกอบอาหารควรคั่วก่อน เพื่อให้มีกลิ่นหอม จากนั้นจะนำ งาขาวไปบดให้ละเอียด หรือไม่บดขึ้นอยู่กับรูปแบบของอาหารที่ประกอบ ช่วยเพิ่ม รสชาติ และกลิ่นของอาหารให้หอม รวมทั้งใช้เป็นส่วนประกอบในขนม และของหวาน ต่าง ๆ

สรรพคุณทางยา

         นำงาขาวมาสกัดเป็นน้ำมันใส่บาดแผล ทาแก้เคล็ดขัดยอก และยังพบ ว่างามีสาร Beta-Sitosterol ซึ่งมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบได้