พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – ลูกกระวาน
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – ลูกกระวาน

Description

ลูกกระวาน

ลูกกระวาน (Cardamon) ตราผึ้งหลวง

ลูกกระวาน - ลูกกระวานป่น - เครื่องเทศ - สมุนไพร

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

ลูกกระวาน