พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – พริกป่นละเอียด
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – พริกป่นละเอียด

Description

พริกป่นละเอียด

พริกป่นละเอียด (Chili Powder) ตราผึ้งหลวง

พริกป่นละเอียด - พริกป่น - เครื่องเทศ - สมุนไพร

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALAL, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

พริกไทยป่นละเอียด