พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – กระเทียมกลีบอบแห้ง
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – กระเทียมกลีบอบแห้ง

Description

กระเทียมกลีบอบแห้ง

กระเทียมกลีบอบแห้ง ตราผึ้งหลวง

กระเทียมกลีบอบแห้ง - กระเทียม - เครื่องเทศ - สมุนไพร

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALAL, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ