พริกไทย – pepper – กานพลูป่น 500 500 jpg
พริกไทย – pepper – กานพลูป่น 500 500 jpg

Description

กานพลูป่น (Clove Powder)

กานพลูป่น ใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด

กานพลูป่น - เครื่องเทศ - สมุนไพร

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALAL, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณทางยา

กานพลูป่น