พริกไทย-เครื่องเทศ-พริกไทยขาวเหลือง
พริกไทย-เครื่องเทศ-พริกไทยขาวเหลือง

Description

พริกไทยเม็ดขาวเหลือง

พริกไทยเม็ดขาวเหลือง (White Yellow Pepper) ตราผึ้งหลวง

พริกไทยเม็ดขาวเหลือง - พริกไทยขาว - พริกไทย - เครื่องเทศ

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

พริกไทยเม็ดขาวเหลือง