กฐินประทาน วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

กฐินประทาน วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2566) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ไปทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราข โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอพระพรหม หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากพื้นที่ใกล้เคียงร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนมาก โดยมีพระครูวีระสูตากร เจ้าคณะอำเภอพระพรหม (เจ้าอาวาสวัดพระพรหม) เป็นประธานสงฆ์
โอกาสนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ด้วย
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us