โปรโมชั่น TopsMarket 

โปรโมชั่น TopsMarket

ลดแหลกจัดเลย
🟨 พริกไทยขาวฝาบด 60 กรัม 105 เหลือ 85
🟨 พริกไทยดำป่น 100 กรัม 55 เหลือ 50

🟥 ตั้งแต่วันนี้- 23 กรกฎาคม 2567
 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดกิ่วกาญจน์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

สืบพระชาตาหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติครบรอบ ๖๗ พรรษา

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ วัดกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

**

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

๔ กรกฎาคม ๒o๒๔

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ
__________________________

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด และบริษัทในเครือ

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

THAIFEX ANUGA 2024

THAIFEX ANUGA ASIA

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด

THAIFEX  ANUGA ASIA 2024

**

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

THAIFEX ANUGA ASIA 2024

THAIFEX ANUGA ASIA

เชิญแวะชมบูธ บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด

THAIFEX  ANUGA ASIA 2024

HALL 11 แถว RR บูธที่ 25
ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2567

ThaiFex

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

วันอาภากร

วันอาภากร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 “วันอาภากร” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” สำหรับในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาโหมด ในปี พ.ศ.2436 ภายหลังจากเหตุการณ์การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ 13 ชันษา เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ อันเป็นประเทศต้นแบบของการทหารเรือ พระองค์ท่านจึงนับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกที่ได้ศึกษาวิชาการทหารเรือในต่างประเทศ
ณ เวลานั้น กิจการของทหารเรือในด้านต่าง ๆ ยังมิได้มีรากฐานมั่นคง และนายทหารเรือที่เป็นคนไทยที่มีความรู้วิชาการทหารเรือมีจำนวนน้อย ต้องว่าจ้างชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยต่าง ๆ ของกรมทหารเรือ เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2443 ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ ด้วยพระปณิธานอันตั้งมั่นที่จะปฏิรูปและพัฒนาการทหารเรือให้มีรากฐานที่มั่นคง เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ พระองค์ได้ทรงจัดระเบียบราชการกรมทหารเรือขึ้นใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน และการปกครองบังคับบัญชา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทรงจัดทำโครงการป้องกันประเทศทางด้านทะเล อันประกอบด้วยความต้องการกำลังรบทางเรือ และแนวความคิดในการใช้กำลังทางเรือ ซึ่งถือเป็นแผนการทัพฉบับแรกของกรมทหารเรือ ทรงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และได้ทรงนำนักเรียนนายเรือ ออกฝึกภาคต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยเรือหลวงมกุฎราชกุมาร ซึ่งใช้กำลังพลประจำเรือที่เป็นคนไทยทั้งหมด เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ พระองค์ทรงเห็นการณ์ไกลว่าบริเวณอ่าวไทยตอนบนนั้น จุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ดีที่สุดคือ บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงทรงขอพระราชทานที่ดินที่สัตหีบจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพเรือจนถึงปัจจุบัน
นอกจากพระปรีชาสามารถด้านการทหารเรือแล้ว พระองค์ทรงศึกษาตำราแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง ทรงศึกษาค้นคว้าตำรับยาแผนโบราณและรวบรวมลงในสมุดข่อยด้วยลายพระหัตถ์หร้อมกับเขียนรูปลงสีด้วยพระองค์เอง และทรงให้การรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ จนพระเกียรติคุณในนาม “หมอพร” เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะทรงเขียนภาพลายไทยที่งามวิจิตรดังปรากฎในผนังโบสถ์วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท อีกทั้งทรงพระนิพนธ์บทเพลงทหารเรือที่มีเนื้อหาปลุกใจให้เข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังนายทหารเรือให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน และมีความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของทหารเรือ ซึ่งยังคงขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 เวลา 11.40 น.
แหล่งที่มา : เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

วันฉัตรมงคล2024

วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

ผู้โชคดีเดือนเมษายน2024

ผู้โชคดี กิจกรรม “รีวิวสินค้า” เดือนเมษายน

ขอบคุณ🙏ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม

และขอบคุณ🙏ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร้านค้า

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร

ที่ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์

คุณน้ำผึ้ง ได้ร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลงสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกสิ่งของ มอบอังเปาให้คุณยาย พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุน

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน

วันที่ 11 เมษายน 2567

***

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us