กฐินประทาน วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

กฐินประทาน วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2566) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ไปทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราข โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอพระพรหม หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากพื้นที่ใกล้เคียงร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนมาก โดยมีพระครูวีระสูตากร เจ้าคณะอำเภอพระพรหม (เจ้าอาวาสวัดพระพรหม) เป็นประธานสงฆ์
โอกาสนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ด้วย
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

เชิญผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

เชิญผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

“หม่อมหลวงสราลี กิติยากร” ถวายผ้าพระกฐินประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ จังหวัดศรีสะเกษ

..
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

กฐินประทาน วัดจันทรประสิทธิ์ 2566

กฐินประทาน วัดจันทรประสิทธิ์

“หม่อมหลวงสราลี กิติยากร” #ถวายผ้าพระกฐินประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
..
#เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส เจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
..
โอกาสนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดย
#ยอดเงินพระกฐินประทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,004.- บาท
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชายทุ่ง

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชายทุ่ง

“คุณน้ำผึ้ง” ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร

เป็นประธานในพิธี

คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์
ดร.อุดม โปร่งฟ้า-สุจิตรา ทรงมัจฉา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชาวบ้านวัดชายทุ่ง สาธุชนทั่วไป และกรรมการทุกท่าน
จิตศรัทธาร่วมกุศลในครั้งนี้
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

“คุณน้ำผึ้ง” ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

พร้อมคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ให้เกียรติถ่ายรูป และชมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรอาวุโสด่านช้างคัฟ
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

กฐินประทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชมภูคีรีธาราม

 พิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชมภูคีรีธาราม จันทบุรี

“คุณน้ำผึ้ง” ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร

เป็นประธานในพิธี

คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์

(รองประธานฝ่ายฆราวาส)

ชาวบ้านวัดชมภูคีรีธาราม จันทบุรี สาธุชนทั่วไป และกรรมการทุกท่าน
จิตศรัทธาร่วมกุศลในครั้งนี้

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

เยี่ยมชม นิทรรศการ

ดร.หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เยี่ยมชม นิทรรศการ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

Lotus-promotion25oct2023

Lotus’s โปรโมชั่น

พริกไทย และ เครื่องเทศ ตราผึ้งหลวง
เริ่ม 21 กันยายน 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

HomeFreshMart28Nov2023

HomeFreshMart

โปรโมชั่น แรงแรง ลดจัดเต็มพลาดไม่ได้แล้วววว ที่ โฮมเฟรชมาร์ท

วันนี้ ถึง 28 พย. 2023

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us

BIGC-11Oct2023

โปรโมชั่น BIG C

โปรโมชั่น ลดเหลือคุ้ม หาซื้อได้แล้วที่ BIG C
เริ่มตั้งแต่ 21 กันยายน 2566 ถึง 11 ตุลาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us