กฐินประทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชมภูคีรีธาราม

 พิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชมภูคีรีธาราม จันทบุรี

“คุณน้ำผึ้ง” ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร

เป็นประธานในพิธี

คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์

(รองประธานฝ่ายฆราวาส)

ชาวบ้านวัดชมภูคีรีธาราม จันทบุรี สาธุชนทั่วไป และกรรมการทุกท่าน
จิตศรัทธาร่วมกุศลในครั้งนี้

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us