กฐินประทาน วัดจันทรประสิทธิ์ 2566

กฐินประทาน วัดจันทรประสิทธิ์

“หม่อมหลวงสราลี กิติยากร” #ถวายผ้าพระกฐินประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
..
#เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส เจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
..
โอกาสนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดย
#ยอดเงินพระกฐินประทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,004.- บาท
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us