กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชายทุ่ง

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดชายทุ่ง

“คุณน้ำผึ้ง” ดร.ม.ล.สราลี กิติยากร

เป็นประธานในพิธี

คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์
ดร.อุดม โปร่งฟ้า-สุจิตรา ทรงมัจฉา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชาวบ้านวัดชายทุ่ง สาธุชนทั่วไป และกรรมการทุกท่าน
จิตศรัทธาร่วมกุศลในครั้งนี้
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us