ทอดกฐินวัดปลายคลองขุนศรีNov21

ทอดกฐินวัดปลายคลองขุนศรี

ประธานอุปถัมภ์ โดยท่านผู้หญิง พันสาวลี กิติยากร, หม่อมหลวง สราลี กิติยากร

ประธานกฐิน คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ

ณ วัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรไหญ่, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี

                   

 

 

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

 

: 02-510-2957

 : phuengluang.s