ช่วยน้ำท่วมนครพนม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ว่าฯ นครพนม รับมอบของบริจาคจาก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครพนม โดย องพจนกรโกศล มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบฯ

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น.
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง-น้ำดื่ม ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนครพนม โดย องพจนกรโกศล มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เข้าร่วมในการรับมอบในครั้งนี้ ซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ได้รับการบริจากข้าวสารจำนวน 3,000 กิโลกรัม น้ำดื่มจำนวน 200 โหล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ) ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ นายทอง ธัญญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us