ทอดกฐินวัดศาลาตึก Nov21

ทอดกฐิน ณ วัดศาลาตึก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานพิธี งานทอดกฐิน

ณ วัดศาลาตึก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

 

: 02-510-2957

 : phuengluang.s