พิธีเจริญพรพุทธมนต์

พิธีเจริญพรพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพรพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

—————————————-

ตลอด 7 วัน 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เวลา 9.00น. ถึง 22 มิถุนายน 2566

—————————————-

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us