เชิญผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

เชิญผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

“หม่อมหลวงสราลี กิติยากร” ถวายผ้าพระกฐินประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ จังหวัดศรีสะเกษ

..
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
***

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us