วันจักรี

วันจักรี

วันจักรี

6 เมษายน พ.ศ. 2325

“วันจักรี” คือวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และได้สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
วันจักรี

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us