สะพานบุญ-รพ.สองพี่น้อง

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ขอร่วมเป็นสะพานบุญ

ร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 162,000 บาท

ให้กับโรงพยาบาลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us