สานฝันจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 7

กิจกรรมโครงการผึ้งหลวงอัศวิน

สานฝันจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 7

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคุณครูและนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
————————
โรงเรียนบ้านนารากอรพิมพ์ จ.นครราชสีมา
———————-
วันเสาร์ ที่ 1 และวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us