Asawin Academy

Asawin Academy

Asawin Academy ร่วมกับ TFCA school of football Suphanburi Center ส่งเด็กเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอล U-18 Japan football Laranja 2022

รายการแข่งขัน AS.LARANJA CUP เพื่อให้เยาวชนในประเทศไทยเพิ่มพูนความสามารถทางกีฬาดังนี้

・สร้างความ สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน
・สร้างประสบการณ์ให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้การเป็นนักกีฬาอาชีพ
・สร้างโอกาส ส่งเสริม ต่อยอดแก่เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในกีฬาให้เรียนรู้จากสโมสรหรืออะคาเดมี่ต่างประเทศ

ซึ่งรายการนี้ จัดโดย องค์กร AS.LARANJA CUP จัดการแข่งขัน แถบคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมหลัก จะเป็นทีมจากประเทศญี่ปุ่น โดยครั้งนี้ เรามุ่งมั่น ให้เยาวชน ได้รับประสบการณ์ เข้าใจความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่อยู่ กับเพื่อนร่วมทีม การช่วยเหลือกันและกันในสังคม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us