ลดน้ำหนัก-fatburn-challange-2019

FAT BURN CHALLENGE 2019

FAT BURN CHALLENGE 2019

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดน้ำหนัก
เพื่อสุขภาพที่ดี และหุ่น Fit & Firm

โดยมีรางวัลเงินสดรวม 35,000 บาท
– รางวัลที่ 1 : 20,000 บาท
– รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท
– รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 31 มกราคม 2562
– สมัครได้ทาง
Facebook : phuengluang.s,
Line@ : @phuengluang
Line@ : @phl.herbs

– พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนในการสมัคร และรูปถ่าย จำนวน 2 ใบ รวมทั้งชำระค่าสมัคร 1,180 บาท ต่อ 1 ท่าน (**ผู้สมัครจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมทต้า จำนวน 4 กล่อง มูลค่า 2,360 บาท)

ค่าสมัคร

  • 1,180 บาท ต่อ 1 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

เงื่อนไขการรับสมัคร

– ไม่กำหนดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายในวันที่สมัคร
– ไม่มีโรคประจำตัว
– ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร 1,180 บาท สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมทต้า จำนวน 4 กล่อง มูลค่า 2,360 บาท
– ผู้สมัครจะต้องถ่ายรุป ณ วันที่ชั่งน้ำหนัก

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ระยะเวลาในการเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2562 ( 2 เดือน )
2. การแข่งขันจะเริ่มวัดผล ครั้งแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกที)
2.1 การวัดผล และประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 2 เมษายน 2561
3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมาตามเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณไขมัน
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้ทางเราบันทึกภาพ และใช้รูปถ่ายของท่านในการนำเสนอต่อสื่อสาธารณะ โดยถือว่าภาพดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดกิจกรรม
5. เกณฑ์น้ำหนักเบื้องต้นที่จะสามารถผ่านเข้าเป็นผู้ชนะเลิศได้ จะต้องลดน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัมขึ้นไป
6. หากผู้แข่งขันไม่มารายงานรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

เกณฑ์ในการตัดสินใจ
1 โดยผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุด (ขั้นต่ำ 3 กิโลกรัมขึ้นไป)
1.1 กรณีที่น้ำหนักเท่ากัน จะมาดูผลที่ปริมาณการวัดปริมาณไขมัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox
หรือโทร 02 510 2957, 02 943 8457, 02 943 8254


Add Friend
Add Line Friend : @phuengluang

 

Phuengluang Page