PHUENGLUANG ASAWIN ปันสุข 5

โครงการอัศวินปันสุข

โดยมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน

สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้กับเยาวชน

 

 

 

PHUENGLUANG ASAWIN FOUNDATION

พัฒนาสังคมให้ดีอย่างยั่งยืน “มุ่งมั่น ก้าวไกล ใส่ใจสังคม”

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us