พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – พริกไทยเม็ดดำหัว
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – พริกไทยเม็ดดำหัว

Description

พริกไทยเม็ดดำหัว

พริกไทยเม็ดดำหัว ตราผึ้งหลวง

พริกไทยเม็ดดำหัว - พริกไทยเม็ดดำ - พริกไทย - เครื่องเทศ

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

พริกไทยเม็ดดำหัว