พริกไทย-เครื่องเทศ-phuengluang-ดอกเก็กฮวย
พริกไทย-เครื่องเทศ-phuengluang-ดอกเก็กฮวย

Description

ดอกเก็กฮวย

ดอกเก็กฮวย (Chrysanthemum)

ดอกเก็กฮวย - เครื่องเทศ

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

ดอกเก็กฮวย