พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – เทียนข้าวเปลือก
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – เทียนข้าวเปลือก

Description

เถียนข้าวเปลือก

เทียนข้าวเปลือก (Fennel)

เทียนข้าวเปลือก - เครื่องเทศ - สมุนไพร - fennel

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ

เทียนข้าวเปลือก