พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – เม็ดผักชี
พริกไทย – pepper – เครื่องเทศ – เม็ดผักชี

Description

เม็ดผักชี

เม็ดผักชี ตราผึ้งหลวง (Coriander Seed)

เม็ดผักชี - เครื่องเทศ - สมุนไพร - Coriander Seed

บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ โดยการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับมาตราฐาน GMP, HACCP, HALA, ISO22000:2005 และ อย.

สรรพคุณ