พริกไทย-เครื่องเทศ-พริกไทยขาวกระเทาะเปลือก
พริกไทย-เครื่องเทศ-พริกไทยขาวกระเทาะเปลือก

Description

พริกไทยเม็ดขาวกระเทาะ

พริกไทยเม็ดขาวกระเทาะเปลือก (White pepper crack)