มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา ร.ร.วัดวังจิก

มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โดย มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน และ ชมรมช่างทันตกรรมฟุตบอลคลับ2020

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

 

 

PHUENGLUANG ASAWIN FOUNDATION

พัฒนาสังคมให้ดีอย่างยั่งยืน “มุ่งมั่น ก้าวไกล ใส่ใจสังคม”

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

: 02-510-2957

 : phuengluang.s

About us