“พระองค์โสมฯ” เสด็จบวชเนกขัมมจาริณี “คุณน้ำผึ้ง” พระขนิษฐา

เฟซบุ๊ก เรารัก “พระองค์โสม” We love Princess Soamsawali ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระมารดา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง-หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา ซึ่งคุณน้ำผึ้งจะปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 เดือน ณ วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ได้สร้างความซาบซึ้งใจต่อพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อความปลาบปลื้มของพสกนิกรคนไทยต่อไป

ขอบพระคุณภาพจาก หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
ขอบคุณบทความจาก เรารัก “พระองค์โสม” We love Princess Soamsawali